[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
    [an error occurred while processing this directive]

2023-2024-2学期拟停开选修课课程列表及教学班

发布者:教务科发布时间:2024-01-16浏览次数:102023-2024-2学期拟停开选修课课程列表及教学班.xlsx

  请相关同学查看停开课程时务必注意区分校区和教学班组成,停开课程已自动删除,具体可在教学管理服务平台—【选课】—【学生选课情况确认】中查看,请及时在第二轮次进行补选。


               齐鲁工业大学(山东省科学院)教务处

                   2024年1月16日


返回原图
/